KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK årsmöte 2017

Under kvällen höll vi årsmöte för 2017, tretton medlemmar deltog under mötet. Stageednlga ärende avhandlades, styrelse för året valdes, verksamhetsberättelsen och räkenskaper för 2016 gicks igenom.

Efter 15år som ordförande lämnade Johan Lehto över ordförande klubban till Emil Sundberg, Hanna Tainio fortsätter som vice ordförande, Ove Lehto fortsätter som sekreterare, Kenneth "Kenta" Sandvik fortsätter som kassör och till övriga medlemmar valdes Paulina Lindblad och Johan Lehto.

Medlemsavgiften för understödande medlemmar öjdes från 5€ till 8€, för tävlande junior under 17 hölls avgiften kvar på 15€ och för juniorer över 17år, seniorer och veteraner hölls avgiften kvar på 30€. Den nya understödande avgiften gäller från och med den 1/4 2017.

I övrigt disskuterades en del kring möjligheten att få igång någon form av juniorverksamhet samt även om vi bör försöka spika några träningstider så att klubbens medlemmar kan samlas lite mera men också för att ha en naturlig väg in i klubbens verksamhet för nya som vill delta i verksamheten. Möjligheten till sommarträning under tiden då Idrottsgården har stängt diskuterades också och målet är att våra aktiva medlemmar fortsättnignsvis skall ha möjlighet att träna där också i sommar, dock är det i likhet med förra året just aktiva medlemmar som ÅKK kan stå som ansvariga för. Övriga som vill träna på Idrottsgården under sommaren får själva vända sej till Mariehamns stad och diskutera sina möjligheter.

WWW.KRAFTSPORT.NU