KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK Medlemsavgift för 2016

Vi vill påminna alla våra medlemmar om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2016. Medlemsavgiften går oavkortat till klubbens tävlingsverksamhet så som att arrangera egna tävlingar här på Åland samt tävlingsresor för våra medlemmar. Antalet medlemmar avgör också vilka bidrag vi kan söka och hur stora bidrag vi får. Alla medlemmar, också understödjande, är med andra ord viktiga! Ni som är aktivt tävlande inom klubben, värva gärna några understödande medlemmar också!

Medlemsavgiften för 2016 är 25€ för tävlande senior/veteran, 15€ för tävlande junior och 5€ för understödjande medlem. Betalas till kontonummer FI0255780440014794. OBS! Ange namn, ålder och adress och om möjligt så sätter du referensnummer 5555 då du betalar. Personer som vill tävla för klubben skall uppfylla kraven under §3 i klubbens stadgar. Ni som tävlar, se också denna info om förbundets licens!

Tackar på förhand!

WWW.KRAFTSPORT.NU