KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK årsmöte 2021 uppskjutet pga Corona

Information till alla våra medlemmar:

Våra stadgar säger att "Föreningen sammanträder årligen till ett ordinarie möte, årsmötet, som bör hållas på av styrelsen bestämd dag före utgången av april månad."

På grund av rådande omständigheter med Corona viruset så har den sittande styrelsen beslutat att _inte_ kalla till årsmöte i enlighet med ovanstående utan att istället skjuta det frammåt på obestämd tid dock senast till den sista september i år.

Om någon av våra medlemmar anser att detta inte skötts korrekt så är ni välkommna att höra av er till någon av oss i styrelsen så får vi se över vad vi har för möjligheter att genomföra ett möte ettdera via webben eller på något annat sätt som följer de riktlinjer som kommer från våra myndigheter.

Den sittande styrelsen består av ordförande Emil Sundberg, Paulina Lindblad vice ordförande, Ove Lehto sekreterare, Kenneth "Kenta" Sandvik kassör, övriga medlemmar är Johan Lehto och Niclas Strand.

WWW.KRAFTSPORT.NU