KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK årsmöte 2023

Under kvällen avklarades årets årsmöte i Idrottsgårdens konferens, elva medlemmar fanns på plats

Stadgenliga ärenden avklarades, det vill säga genomgång av föregående års verksamhetsberättelse och räkenskaper, val av styrelse för 2023 samt beslut om medlemdavgiften.

I styrelsen blev det en förändring då Ove Lehto efter cirka 30år valde att stiga av och in kom istället Malin Olofsson. Styrelsen ser därmed ut enlig följande, ordförande Emil Sundberg, vice ordförande Ann-Sofi Boman, sekreterare Paulina Lindblad, kassör Kenneth Sandvik, övriga Malin Olofsson och Johan Lehto.

Medlemsavgiften förblir oförändrad, 8€ för understödande medlemmar, 15€ för tävlande juniorer upp t.o.m U18 och 30€ för övriga tävlande.

Passar på att påminna alla som ännu inte betalat in årets medlemsavgift att betalas in till kontonummer FI0255780440014794. OBS! Ange namn, ålder och adress då du betalar och ge om möjligt 5555 som referensnummer.

Vi kunde konsttera att vi under 2022 hade ett rätt stort uppsving i antalet medlemmar och också att antalet tävlande är riktigt bra, vi hoppas att trenden håller i sej också under detta år.

I övrigt så disskuterades kring kommande ÅM i styrkelyft här under våren samt SFI-mästerskapen i styrkelyft som vi skall arrangera i mitten av oktober, de är båda relativt stora tävlingar vilket innebär att behovet av frivilliga som hjälper till också är stort. Vi hoppas att alla medemmar hjälper till med att få folk som kan hjälpa till som passare och i sekretariat.

Vi pratade även en del kring Ålands Idrotts initiativ till att arrangera ett "Åland sportsweek" under sommaren 2024 och lite kring hur ett möjligt deltagande skulle se ut för ÅKKs del. Inga direkta beslut togs, men vi fortsätter att vara med i planeringen och ser var vi hamnar.

 

WWW.KRAFTSPORT.NU